Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2008/2009 arrow Lekcje radiowe 2008/2009 arrow Lekcja 25 - la Joconde
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 25 - la Joconde Imprimer


Francuski w Radiu Lublin
Lektorzy Orodka Alliance Française w Lublinie s autorami lekcji francuskiego emitowanych przez Radio Lublin w kad rod o godz 19.06. Nagrania mona pobiera ze strony Radia Lublin.

Image Któ nie sysza o paryskim Luwrze, jednym z najbogatszych muzeów wiata i jego najsynniejszym obrazie Mona Liza Leonarda da Vinci? Obrazie, który sta si legend i intrygowa cae pokolenia historyków sztuki oraz miliony turystów, kierujcych swe kroki do Parya. Spróbujmy spojrze dzi na ten obraz nieco inaczej, z przymrueniem oka...

Dwaj turyci zatrzymali si wanie przed obrazem wielkiego humanisty Renesansu.

- Tiens! La Joconde est là! Je pensais que ce tableau était plus grand... 

- Patrz! Jest Mona Liza ! Mylaem, e ten obraz jest wikszy...


- La peinture n’est pas très grande, elle fait 77 sur 53 cm. C’est une huile sur panneau de bois de peuplier. Et c’est un portrait idéal

- Obraz nie jest bardzo duy, ma 77 na 53 cm. To obraz olejny na desce z drewna topoli. I jest to portret idealny.

- Un portrait idéal? Mais pourquoi? Une femme pas jeune, pas du tout belle, un sourire à peine visible, des cheveux mal coiffés, une robe modeste. Et une silhouette un peu trop ronde.

- Portret idealny? Ale dlaczego? Kobieta niemoda, wcale nieurodziwa, ledwo widoczny umiech, wosy nieufryzowane, skromna sukienka. I sylwetka zbyt zaokrglona.


- Tu la regardes d’un oeil très méchant! Et pour moi la Joconde a du charme. Les commissures des lèvres légèrement relevées font un sourire subtil et élégant. Ce demi-sourire remplit tout le tableau de douceur et de délicatesse.
 
- Patrzysz na ni zoliwym okiem! Dla mnie Mona Liza ma swój urok. Lekko wzniesione kciki ust tworz subtelny i elegancki umiech. Ten póumiech napenia cay obraz spokojem i delikatnoci.


- Elle a une bouche laide, des lèvres trop minces, un long nez, un front très haut, un double menton et un visage joufflu. Et ses yeux! Ni cils, ni sourcils. Et en plus des poches sous les yeux.

- Ona ma brzydkie usta, zbyt wskie, dugi nos, czoo bardzo wysokie, podwójny podbródek i pyzat twarz. A oczy! Ani rzs, ani brwi. I ponadto worki pod oczami.


- Mais tu es impossible! Le regard de la Joconde me semble fascinant, mystérieux. Il donne l’impression de suivre le regard du spectateur.

- Ale jeste niemoliwy! Spojrzenie Mony Lizy wydaje mi si fascynujce, tajemnicze. Sprawia wraenie, e poda za wzrokiem patrzcego na obraz.


- Je ne trouve rien d’énigmatique ni dans son regard, ni dans son sourire. Je préfère une autre Joconde, celle de la reproduction de Marcel Duchamp qui a affublé la Joconde de Léonard de Vinci d’une moustache et d’une barbiche en 1919. La Joconde à la moustache est au moins marrante!

- Nie znajduj nic zagadkowego ani w jej spojrzeniu, ani w jej umiechu. Wol inn Giocond, t z reprodukcji Marcela Duchamp, który przystroi Giocond Leonarda da Vinci wsami i bródk w 1919 roku. Mona Liza z wsami jest przynajmniej zabawna!


Powtórzmy i uzupenijmy przykady sów i wyrae, uywanych w opisie wygldu zewntrznego postaci.

un visage – twarz joufflu – pyzata
émacié – wychudzona
ridé – pomarszczona
marqué – zniszczona
   
des rides - zmarszczki
des pattes d’oie – kurze apki
des cernes sous les yeux – sice pod oczami
des poches sous les yeux – worki pod oczami

des cheveux - wosy coiffés - uczesane  
frisés, bouclés – krcone
raides – proste

une moustache – wsy
une barbe – broda une barbiche – bródka
des cils – rzsy
des sourcils - brwi

avoir un long nez – mie dugi nos
Natomiast wyraenie faire un long nez ma sens przenony i oznacza „zwiesi nos na kwint”.

une bouche – usta
des lèvres minces – wskie usta
des commissures des lèvres – kciki ust

un front haut – wysokie czoo
un double menton – podwójny podbródek
   
une silhouette ronde – sylwetka zaokrglona

avoir du charme – mie urok  

 Site créé le 22 avril 1997
5 invités en ligne
Visiteurs: 5163042
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron