Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2008/2009 arrow Lekcje radiowe 2008/2009 arrow Lekcja 29 - faux-amis (suite)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 29 - faux-amis (suite) Imprimer
Francuski w Radiu Lublin
Lektorzy Orodka Alliance Française w Lublinie s autorami lekcji francuskiego emitowanych przez Radio Lublin w kad rod o godz 19.06. Nagrania mona pobiera ze strony Radia Lublin.

Zapraszamy na drugi i ostatni odcinek rozwaa nt. „faux amis”, czyli faszywych przyjació. Zacznijmy od sów kojarzonych z budownictwem:

Elévation – fonetycznie (bardziej ni w pisowni) sowo to przywodzi na myl przede wszystkim polsk elewacj, tzn. zewntrzn cian budynku wraz z wystpujcymi na niej elementami architektonicznymi, okrelon wedug stron wiata, np. elewacja wschodnia, poudniowa itp. Tymczasem w jzyku francuskim pierwsze znaczenie sowa élévation to czynno podnoszenia lub podnoszenia si, przy czym adne z pozostaych znacze nie odpowiada naszemu. Mur extérieur, facade to okrelenia odpowiadajce w jzyku francuskim polskiej elewacji.

Parapet – to sowo zarówno w pisowni jak i w mowie od razu kojarzy si z naszym parapetem, na którym stawiamy np. doniczki z kwiatami. Nic bardziej bdnego, mimo e parapet to równie element konstrukcji. Ale we wspóczesnej francuszczynie oznacza on murek, barierk np. na mocie, o któr mona si oprze.

Parterre – dla nas sowo to oznacza oczywicie najnisz kondygnacj budynku. Natomiast dla Francuza jest to klomb. Zanotujmy jednak, e w starszej francuszczynie sowo parterre okrelao doln cz sali teatralnej, w której publiczno ogldaa spektakl na stojco, std funkcjonujce do dzi wyraenia Places de parterre czy Etre au parterre.


Zerknijmy teraz do kuchni:

Rondelle – wbrew pozorem to nie nasz rondel, lecz plasterek np. kiebasy. A polski garnek to np. casserole czy marmite.

Côtelette – tutaj podobiestwo idzie do daleko, gdy francuski côtelette oznacza kawaek misa z koci, niemniej jednak uycie tego sowa na okrelenie naszego schabowego byoby nieporozumieniem. Naleaoby wtedy powiedzie np: Un filet de porc, s.v.p.

Express – to przypadek nieco podobny do wspomnianego kotleta. Dla nas jest to maszyna do kawy, natomiast dla Francuza to produkt finalny, czyli kawa z ekspresu cinieniowego: café express lub un express. Za nasz ekspres to machine à café lub (technicznie) percolateur.

Crème – kolejne sowo bardzo podobne do wystpujcego w jzyku polskim kremu. Tymczasem we francuskim oprócz kremu, jego podstawowe znaczenie to mietana.

I jeszcze kilka sów zwizanych z filmem i mediami:

Film – tutaj nie ma niespodzianek, o ile mówimy o kinie lub o fotografii. Natomiast w innym kontekcie sowo film oznacza cienk foli do pakowania.

Bande – poza znaczeniem, które chyba automatycznie przychodzi nam do gowy, bande to równie tama do nagrywania, cieka, np. bande-son (cieka dwikowa), Na marginesie odnotujmy, e bande dessinée to po polsku komiks.

Régisseur – to wbrew pozorem nie reyser, lecz osoba zajmujca si materialn organizacj spektakli, a zwaszcza stron techniczn. Natomiast najwaniejsza osoba przy produkcji filmu lub spektaklu teatralnego to metteur en scène.

Radio – i znowu radio to radio, czyli najwaniejsze z mediów. Ale wystarczy, e musimy skorzysta z porady lekarza czy usug szpitala, aby sowo to do radykalnie zmienio swoje znaczenie i posuyo do okrelenia zdjcia rentgenowskiego.

Apparat – to bynajmniej nie aparat, np. fotograficzny, lecz sowo okrelajce przepych, uroczysty charakter, jak w wyraeniach Costume, discours d'apparat.

I na zakoczenie jeszcze dwa sowa, które powoduj sporo zamieszania zwaszcza, jeli stoi za nimi znajomo jzyka angielskiego:

Travail – to nie podróowanie, a wrcz przeciwnie – praca.
oraz
Rester – kojarzy si z odpoczynkiem, podczas gdy we francuskim znaczy ono fakt dalszego przebywania w tym samym miejscu lub sytuacji. Na polski tumaczy je wielorako, np. jako zwyke by, siedzie tzn. nie rusza si (np. Wczoraj siedziaem w domu – Hier, je suis resté chez moi), mieszka...

Tyle uwag na temat faux amis. Oczywicie sów prowadzcych do nieporozumie lub sytuacji dwuznacznych jest o niebo wicej. Naszym celem byo jedynie zwrócenie Pastwa uwagi na ten problem i uwraliwienie na czsto niedoceniany kontekst. Inaczej mówic musimy pamita o tym, e zdecydowana wikszo sów jest wieloznaczna i tylko kontekst pomaga nam zrozumie, z jakim znaczeniem mamy do czynienia. Ilustruje to stary dowcip o spotkaniu Francuza i Rosjanki:
Francuz zwraca si do piknej Rosjanki z jednoznaczn propozycj:
- Voulez-vous coucher avec moi ?
Ta za odpowiada niewinnie :
-???, ???????, ? ??? ??????.


Dzikujemy za uwag i zapraszamy Pastwa za tydzie na ostatnie ju spotkanie.
 Site créé le 22 avril 1997
14 invités en ligne
Visiteurs: 5163105
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron