Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 5 - Les animaux (1)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 5 - Les animaux (1) Imprimer
1 XII 2010 r.W tej lekcji i kilku nastpnych zapoznamy sie z francuskimi zwrotami i wyraeniami obrazowymi, w których pojawiaj sie nazwy zwierzt. W jzyku francuskim bowiem, podobnie jak w jezyku polskim, zwierzetom przypisuje sie pewne cechy, pewne zachowania, zwierzta symbolizuj pewne zjawiska. Niektóre ze zwierzat we Francji i w Polsce postrzegane s w podobny sposób, std podobiestwo wyrae funkcjonujcych w obydwu jzykach, inne natomiast Francuzowi i Polakowi kojarz si z czym cakowicie odmiennym, dlatego te pewne porównania francuskie mog by dla Polaka zaskakujce.
Wiele powiedze, czy symboli dotyczcych zwierzt wywodzi sie z pewnoci z utworów literackich, gównie wierszowanych bajek (po francusku: les fables), które s alegorycznymi opowieciami o zwierztach. Zwierzta te jednak uosabiaj ludzkie cechy charakteru, ludzkie zalety i wady. Ich zachowania ilustruj ludzkie zachowania i dowiadczenia. W literaturze francuskiej na szczególn uwag zasuguj np. redniowieczny "Le Roman de Renart" (Powie o lisie), a przede wszystkim "Les fables" Jeana de La Fontaine, w polskiej za literaturze "Bajki" Ignacego Krasickiego. Obydwaj bajkopisarze czerpali inspiracj z bajek Ezopa i innych bajkopisarzy staroytnych, jak równie z tradycji i mdroci ludowej. Nawizywali jednak  czsto do tych samych wzorów i róde, std podobiestwo wielu skojarze i symboli zwierzcych.

Zaczniemy do sowa francuskiego: la bête, które jest synonimem sowa animal, czyli po polsku: zwierz, ale te niekiedy: bestia, bydo. Ciekawym zwrotem francuskim, w ktorym wystepuje to sowo jest: chercher la petite bête (dosownie szuka maego zwierztka), które jest uywane w znaczeniu: szuka najmniejszego uchybienia, czepia si, czyli innymi sowy: szuka dziury w caym.
Inne wyraenie: être la bête noire de quelqu'un  (w dosownym przekadzie: by czyim czarnym zwierzciem) zrozumiemy jako: by przedmiotem czyjej szczególnej nienawici, niechci.
Sformuowanie: regarder quelqu'un comme une bête curieuse (po polsku: patrze na kogo jak na dziwaczne zwierz, jak na dziwolga) bdzie uywane w sensie: przyglada sie komu w sposób niestosowny, zbyt natrtny, natarczywy.

Zwierzciem, o którym bedziemy mówi w pierwszej kolejnoci bdzie pies (w jezyku francuskim: le chien), który jest jednym z najczciej spotykanych zwierzt domowych i w Polsce i we Francji i który tu i tam jest postrzegany jako najlepszy przyjaciel i wierny towarzysz czowieka. Dlatego te w obydwu jzykach funkcjonuje porównanie: être fidèle comme un chien czyli by wiernym jak pies.
W Polsce i we Francji istnieje stereotyp, wedug którego pies i kot nie lubi si. Odnajdziemy go we francuskim wyraeniu: s'entendre (vivre) comme chien et chat, które bdzie odpowiednikiem polskiego: y jak pies z kotem.

W jzyku polskim moemy mie: pogod pod psem, czyli brzydk, deszczow pogod. Podobnie w jzyku francuskim napotkamy wyraenie: il fait un  temps de chien, czyli innymi sowy: il fait mauvais, il fait un temps épouvantable, bd te inne o podobnym znaczeniu: il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors, te mówice o okropnej pogodzie, kiedy to nawet psa trudno wygoni na dwór.

W jzyku polskim moemy: traktowa kogo jak psa, czyli bardzo le, bezlitonie. Ekwiwalentem tego wyraenia jest identyczne w jzyku francuskim a wic: traiter quelqu'un comme un chien.

Po polsku w odniesieniu do trudnego, ciekiego ycia moemy uy okrelenia: pieskie ycie. W jzyku francuskim podobnie moemy mówi o: une vie de chien.

Francuskiemu zwrotowi: être comme un chien d'attache (à l'attache) odpowiada polski: by uwizanym jak pies acuchowy, by jak pies na uwizi,  charakteryzujcy czowieka, który z uwagi na nadmiar obowizków nie jest dyspozycyjny.

Ale ju nastpnych zwrotów nie odnajdziemy w jzyku polskim. Naley do nich np.: avoir un caractère de chien (dosownie: mie psi charakter), czyli mie pody, zy charakter, mówic o czowieku.

Kogo, kto jest bardzo chory moemy w jzyku francuskim okreli wyraeniem: il est malade comme un chien, czyli, tumaczc dosownie: jest chory jak pies.

W jzyku potocznym, w miejsce zwrotu: avoir du mal à faire quelque chose, czyli mie z czym problemy, napotyka trudnoci, syszymy czsto: avoir un mal de chien à faire quelque chose, co bdzie mniej wicej odpowiednikiem polskiego: mie cholerne problemy z...

W jzyku francuskim, mówic o zmierzchu, moemy uy wyraenia: entre chien et loup (dosownie: midzy psem i wilkiem), co bdzie znaczyo: au crépuscule, czyli po polsku: o zmierzchu, o zmroku, o szarej godzinie, kiedy pewnie nie odrónisz psa od wilka.

Innym ciekawym zwrotem, uywanym jednake tylko w odniesieniu do kobiet i trudnym do przetumaczenia na jzyk polski bdzie: avoir du chien: mie w sobie co, by atrakcyjn, by pocigajc.

Wykrzyknienie, funkcjonujce w jzyku potocznym: nom d'un chien! bdzie ekwiwalentem polskiego: o cholera, o psiako!

Sowo: chien napotkamy te w przysowiach. Jednym z nich jest: Les chiens aboient, la caravane passe, a wic po polsku: Psy szczekaj, karawana jedzie dalej.
Inne przysowie brzmi: Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Jego polskim odpowiednikiem jest: Kto chce psa uderzy, ten i kij znajdzie, a dosownie przetumaczylibymy je: Kto chce utopi swojego psa, oskara go o wcieklizn.

To tyle na dzi. Do tematu wrócimy w lekcji nastpnej.

 Site créé le 22 avril 1997
9 invités en ligne
Visiteurs: 5163095
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron