Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 6 - Les animaux (2)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 6 - Les animaux (2) Imprimer
8 XII 2010 r.


 Kontynuujemy temat zwierzt i przygldamy sie francuskim wyraeniom i zwrotom, które zawieraj ich nazwy.

Nastpnym zwierzciem, które przywoamy bdzie kot, czyli po francusku le chat.

Kot wedug Francuzów jest pieszczotliwy, std te porównanie: être caressant (câlin) comme un chat - by przymilnym, pieszczotliwym jak kot.

W jzyku francuskim istnieje te inne porównanie: être gourmand comme un chat, czyli: by akomym jak kot. Wida wic, e Francuzi przypisuj kotu take akomstwo.

Polskie wyraenie: kupowa kota w worku ma swój francuski odpowiednik, którym jest: acheter chat en poche (dosownie: kupowa kota w kieszeni).

Wersja polska innego francuskiego zwrotu: appeler un chat un chat nie przywouje wcale tego zwierzcia. Dosowne tumaczenie polskie brzmiaoby: nazywa kota kotem, czego ekwiwalentem polskim bdzie wyraenie: nazywa rzeczy po imieniu.

W jzyku francuskim mona równie: écrire comme un chat, czyli dosownie: pisa jak kot, co przetumaczylibymy na jzyk polski: bazgra jak kura pazurem, mówic o brzydkim, nieczytelnym pimie.

Innym ciekawym francuskim okreleniem jest: avoir un chat dans la gorge, (dosownie: mie kota w gardle), co bdzie znaczyo: être enroué, czyli po polsku: mie chrypk.

Polskiemu wyraeniu nie ma psa z kulaw nog, bd nie ma ywej duszy odpowiada francuskie: il n'y a pas un chat. Co ciekawe, w jzyku francuskim napotkamy te ekwiwalent tego drugiego: on ne voit pas âme qui vive (dosownie: nie wida ywej duszy).

Nastepnym zwrotem francuskim, nie majcym jednake odpowiednika polskiego bdzie: donner sa langue au chat, (dosownie: dawa swój jzyk kotu), którego uyje osoba, która nie jest w stanie odgadn odpowiedzi na pytanie, znale rozwizania. Francuskie: je donne ma langue au chat, to po polsku: poddaj si, nie wiem, nie znam odpowiedzi.

W jzyku polskim znamy okrelenie: spa na cztery apy jak kot w znaczeniu: wyj cao z opresji. W jzyku francuskim jego ekwiwalentem bdzie: retomber sur ses pattes comme un chat.

Avoir d'autres chats à fouetter - wyraenie, które przetumaczone dosownie na jzyk polski brzmiaoby: mie inne koty do bicia, do chostania, to to samo, co polskie: mie co innego do roboty, czyli mie co pilniejszego lub bardziej interesujcego do zrobienia, mie co innego na gowie.

Nastpnemu zwrotowi: il n'y a pas de quoi fouetter un chat (nie ma o co bi, chosta kota)  odpowiada polskie:   nie ma si o co gniewa, nie ma o czym mówi, sprawa jest bez znaczenia, nie ma o co kruszy kopii.

Jouer au chat et à la souris bdzie ekwiwalentem polskiego: gra z kim w kotka i myszk, czyli zwodzi kogo, nie dotrzymywa danych obietnic.

Francuskie sowo chat wystpuje równie w wielu przysowiach i porzekadach.

I tak na przykad: quand le chat n'est pas là, les souris dansent jest ekwiwalentem polskiego: kiedy kota nie ma, myszy harcuj, lub: myszy tacuj, gdy kota nie czuj.

Inny zwrot: chat échaudé craint l'eau froide, dosownie: kot sparzony (oparzony) obawia si zimnej wody, odnajdziemy w polskim porzekadle: Kto si na gorcym sparzy, ten na zimne dmucha.

Powiedzenie francuskie: ne réveillez pas le chat qui dort, czyli w tumaczeniu polskim: nie budcie kota, który pi, bdzie ekwiwalentem polskiego zwrotu: Nie bud licha, kiedy pi, bd: Nie wywouj wilka z lasu.

A bon chat bon rat (dosownie: dobremu kotu, dobry szczur) jest okreleniem o podobnym znaczeniu, co polskie: trafia kosa na kamie, czyli trafilimy na godnego siebie przeciwnika.

A skoro ju o szczurze mowa, to przyjrzyjmy si teraz innym francuskim wyraeniom przywoujcym to zwierz.

Jednym z nich, dla Polaka by moe zaskakujcym jest: un rat de bibliothèque, synonim polskiego: mól ksikowy, czyli osoba, która lubi duo czyta, duo przesiaduje w bibliotekach.

Zwrot: être pauvre comme un rat d'église byby odpowiednikiem polskiego: by biednym jak mysz kocielna (w wersji francuskiej: szczur kocielny)

Un petit rat de l'opéra (dosownie: szczurek operowy) to moda tancerka baletowa.

Sformuowanie: c'est un rat , ce qu'il est rat! (w dosownym przekadzie: to jest szczur, co za szczur!) funkcjonuje  w znaczeniu: c'est un  radin, il est avare, czyli w jzyku polskim: to jest  skpiec, ale to jest chytrus!, co za  sknera!

Z jzyku francuskim napotkamy te porównanie: s'ennuyer (s'embêter)  comme un rat, czyli nudzi si jak szczur, czego odpowiednikiem polskim byoby chyba: nudzi si jak mops.

O osobach tchórzliwych lub interesownych, które umykaj w sytuacji zagroenia powiemy, e szczury opuszczaj statek, który znajduje si w niebezpieczestwie. Identyczne sformuowanie istnieje w jzyku francuskim: les rats quittent le navire en danger.

To tyle na dzi. Dalszy cig w lekcji nastpnej.

 Site créé le 22 avril 1997
9 invités en ligne
Visiteurs: 5163088
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron