Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 10 - Les animaux (3)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 10 - Les animaux (3) Imprimer
05 I 2011 r.


Witamy Pastwa na trzecim odcinku lekcji prezentujcych francuskie zwroty i wyraenia idiomatyczne, w których pojawiaj si nazwy zwierzt.

Dzisiejsze nasze rozwaania rozpoczniemy od krowy, po francusku: la vache.

W jzyku polskim sowo: krowa jest inwektyw, za pomoc której w jzyku potocznym w sposób ordynarny zwrócimy si do kogo, kogo nie lubimy, co mu zarzucamy, lub chcemy obrazi. Podobnie w jezyku francuskim, tyle, e tutaj sowo to nabierze specyficznego zabarwienia: une vache (krowa), une vieille vache (stara krowa), to osoba zoliwa, skonna postpowa w sposób okrutny, mci si. We francuskim wyraz ten moe wystpi równie jako przymiotnik np.: il est vache avec moi: on jest dla mnie wredny, pody, bd: c'est vache: to jest zoliwe, pode.

Wyraenie: donner à quelqu'un des coups de pied en vache (dosownie: zadawa kopniaki jak krowa) bdzie znaczyo zadawa komu podstepne ciosy, zachowywa si wobec kogo zdradziecko.

Okreslenie une vache à lait (dosownie: mleczna krowa), oznacza to samo, co w jzyku polskim: dojna krowa, czyli osoba, która stanowi ródo korzyci.

Innym ciekawym zwrotem, nie majcym odpowiednika polskiego jest: manger de la vache enragée (w dosownym przekadzie: je miso wciekej krowy), co bdzie znaczyo klepa bied. Skad si wzieo to wyraenie? By moe std, e kiedy ludzie biedni jedli miso krów, pogryzionych przez wcieke zwierzta.

W odniesieniu do osoby, która sabo mówi po francusku, która kaleczy ten jzyk, Francuz uyje sformuowania: elle parle français comme une vache espagnole, czyli: mówi po francusku jak hiszpaska krowa.

Wyraenie: être là comme une vache qui regarde passer les trains  (sta jak krowa, która przyglda si przejedajcym pocigom) bdzie znaczy po polsku: gapi sie jak ciel na malowane wrota.

Zwrot, uywany w jzyku potocznym: il pleut comme vache qui pisse (dosownie: pada jak krowa, która sika), jest odpowiednikiem naszego: leje jak z cebra.

Do krowy porównywana jest te osoba bardzo gruba, std te okrelenie: être gros comme une vache, czyli by grubym jak krowa.

Krowa wystpuje te w biblijnej przypowieci o naprzemiennoci okresów obfitoci i niedostatku. Siedem lat tustych i siedem lat chudych to po francusku: les sept vaches grosses et les sept vaches maigres. A wic powiedzenie: être dans une période de vaches maigres znaczy: przeywa okres niedostatku, biedy.

W jzyku francuskim napotkamy równie przysowie: Chacun son métier, les vaches seront bien gardées (dosownie: Niech kady uprawia swój zawód, a krowy bed dobrze dopilnowane), czyli: niech kady robi swoje, a wszystko bdzie dobrze.

 

Przejdmy do innego zwierzcia. L'âne to po polsku osio. W obu jezykach un âne to osoba gupia, ograniczona. Dlatego te inwektyw Quel âne! przetumaczymy na nasze Co za osio!

Wyraenie: c'est un âne bâté (dosownie: to objuczony osio) bdzie znaczyo tyle, co polskie: to skoczony osio.

Sowem âne okrelano te niegdy we Francji najgorszych uczniów, wkadajc im na gow ole uszy, czyli: un bonnet d'âne (dosownie: ola czapka).

Dla Polaków i Francuzów osio jest te uparty, std naszemu porównaniu: by upartym jak osio, odpowiada dosownie francuskie: être têtu comme un âne, bd te être têtu comme une mule, être une tête de mule, czyli: by upartym jak mu.

Za tydzie powrócimy do naszych wyrae, zaczynajc od... osioka! A zatem prosimy sucha nas w kolejnych odcinkach.

 Site créé le 22 avril 1997
7 invités en ligne
Visiteurs: 5163114
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron