Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 11 - Les animaux (4)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 11 - Les animaux (4) Imprimer
12 I 2011 r.


ImageObiecalimy Pastwu, e w dzisiejszej lekcji zaczniemy od osioka. Oto i on we wasnej osobie.

Wrómy na chwil do domniemanej cechy osioka, czyli gupoty. C'est le pont aux ânes (dosownie: to jest most dla osów), okrela przeszkod, która moe zatrzyma jedynie osoby mao inteligentne, co odpowiada naszemu; to jest banalnie proste.

Inne sformuowanie: faire l'âne pour avoir du son (udawa osa w zamian za otrby) to mniej wicej polskie: udawa gupiego, aby otrzyma przydatn informacj, osign korzy.

Wyraenie: être comme l'âne de Buridan to nasze: osiokowi w obie dano..., w znaczeniu nie wiedzie co wybra. Zwrot ten nawizuje do nazwiska redniowiecznego filozofa Jean Buridan, który twierdzi, e czowiek postawiony przed wyborem wybierze zawsze to, co jest najlepsze, cho niekiedy potrzebuje duo czasu, aby przewidzie wszelkie konsekwencje swoich decyzji. Przemiewcy tej teorii przedstawiali osioka, który godny i spragniony, stojc przed kubem wody i kubem owsa, nie jest w stanie dokona wyboru, tak dugo si waha, e w kocu umiera z godu i pragnienia.

Zwrot le coup de pied de l'âne (dosownie: kopniak osa) pochodzi z jednej z bajek de la Fontaine'a, w której osioek zadaje cios lwu dopiero wtedy, kiedy ten jest umierajacy. Oznacza wic cios zadany sabszemu.

Inny ciekawy zwrot francuski to: sauter (passer) du coq à l'âne (skaka, przechodzi od koguta do osioka), który znaczy skaka z tematu na temat.

A skoro ju mowa o kogucie, to przytoczymy przy okazji wyraenie: être comme un coq en pâte (by jak kogut w ciecie), którego polskim ekwiwalentem bdzie: y jak pczek w male.

Kolej na strusia - po francusku: l'autruche. W powszechnym mniemaniu w trudnych sytuacjach stru chowa gow w piasek. W jzyku polskim mówimy wic o strusiej polityce. Identycznie jest we francuskim:, faire (pratiquer) la politique de l'autruche (dosownie: uprawia strusi polityk), rozumiemy dokadnie tak samo, jak w jzyku polskim. I jeszcze jedno podobiestwo: avoir un  estomac d'autruche to po polsku: mie strusi odek, który  strawi wszystko.

Od strusia ju tylko jeden skok do jego dalekiej kuzynki, równie znoszcej jaja. Prosz Pastwa, oto La poule, czyli poczciwa kura
Wyraenie chodzi spa z kurami brzmi podobnie w jzyku francuskim, z tym e we Francji mona nie tylko: se coucher, ale równie: se lever comme (avec) les poules, czyli ka si, wstawa z kurami lub tak jak kury.
Une poule mouillée (dosownie : zmoka kura) to okrelenie osoby tchórzliwej, bez charakteru. Ciut inaczej ni u nas!
La chair de poule (dosownie: kurza skóra), to nic innego ni gsia skórka. Avoir la chair de poule - to mie gsi skórk, a : donner à quelqu'un la chair de poule, to: wywoywa gsi skórk, co najczciej zrozumiemy jako napawa kogo lkiem.

La poule aux oeufs d'or to w jzyku polskim: kura znoszca zote jajka. Sformuowanie to napotkamy  w wyraeniu: tuer la poule aux oeufs d'or, (synonim: tuer la poule pour avoir l'oeuf), które to samo znaczy po polsku: zabi kur znoszc zote jajka.
Kiedy nie wierzymy, e co bdzie miao miejsce, moemy posuy si zwrotem: quand les poules auront des dents (dosownie: kiedy kury bd miay zby), czyli jak mi kaktus wyronie... A wic z zoologii przechodzimy do botaniki...
Une mère poule (w tumaczeniu polskim: matka kura) to okrelenie matki, która bezustannie niaczy swoje dzieci.

Dzikujc Pastwu za uwag, zapraszamy do naszego zoologu ponownie za kilka tygodni. Jednak przez kilka najbliszych lekcji damy Pastwu nieco odpocz i zaproponujemy zmian tematu. Ale to dopiero za tydzie...

 Site créé le 22 avril 1997
8 invités en ligne
Visiteurs: 5163086
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron