Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 15 - les animaux (5)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 15 - les animaux (5) Imprimer
9 II 2011 r.

Nagranie do tej lekcji dostpne jest na stronie Radia Lublin (pod lekcj 14). Nie mona, niestety, go pobra.

Image

Zgodnie z zapowiedziami, dzisiaj wracamy do francuskich wyrae i zwrotów, w których pojawiaj si zwierzta.

Zaczniemy od sonia - po francusku: éléphant.
Dla Francuzów so jest pamitliwy, std wyraenie: avoir une mémoire d'éléphant (dosownie: czyli mie doskona pami, szczególnie do za, które kto nam wyrzdzi.
Dla nas so jest niezdarny, mówimy: porusza si jak so w skadzie porcelany. We francuskim odnajdziemy to samo wyraenie czyli: faire quelque chose comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, w sensie dosownym i przenonym w odniesieniu do osoby, która powie co niezrcznego, bd usiuje niezdarnie rozwiza delikatny problem.
Spodnie, które po polsku nazywamy dzwonami, to w jzyku francuskim: pantalon à pattes d'éléphant, czyli: spodnie o nogach sonia, kiedy dolna cz nogawki jest bardzo szeroka.

 

Francuskim odpowiednikiem wyraenia: widzie biae myszki (o wizjach osoby naduywajcej alkoholu) bdzie: voir des éléphants roses,: widzie róowe sonie. Te adnie, cho kaliber inny.
Na koniec zwrot: faire d'une mouche un éléphant, po polsku: robi z muchy sonia, który po polsku znaczy: robi z igy widy, przesadza, przywizywa zbyt du wag do rzeczy bez znaczenia.


Na tym koczymy temat sonia, ale skoro doszlimy do muchy, przejdmy do tych owadów.

Une fine mouche (dosownie: przebiega mucha) to osoba cwana i sprytna, spryciarz, chytra sztuka.
Kiedy panuje zupena cisza, po francusku mówimy: On aurait entendu une mouche voler (usyszelibymy lecc much), co odpowiada z grubsza polskiemu: cicho jak makiem zasia.
W odniesieniu do czowieka dobrym sercu moemy powiedzie: On nawet muchy by nie skrzywdzi, brzmi po francusku: Il ne ferait pas de mal à une mouche.
Mówi o kim, kto nagle i bez wyranego powodu obraa si, moemy uy wyraenia: Quelle mouche l'a piqué?, czyli: Qu'est-ce qui lui prend?, a po polsku: Co go ugryzo?, co mu jest?

 

Innym zwrotem o  podobnym znaczeniu jest: prendre la mouche, s'emporter, se fâcher, czyli w jzyku polskim: naburmuszy si, unie si, obrazi.
Zwrot: faire mouche to, mówic o tarczy strzelniczej, trafi w sam rodek, prosto do celu. Skd to wyraenie? Otó w jzyku francuskim centralny punkt na tarczy, do którego si celuje, to wanie: la mouche. W sensie przenonym wyraenie to moe by uyte w sensie: trafi w sedno, w dziesitk.
Innym okreleniem, którego odpowiednik odnajdziemy w jzyku polskim bdzie: mourir (tomber) comme des mouches, czyli pada (umiera) jak muchy.

Wracamy do wikszych zwierzt. Na pocztek wilk: le loup.
Dla Polaka i Francuza wilk jest okrutny, bezlitosny. acisk sentencj: homo homini lupus est odnajdziemy w obydwu jzykach. We francuskim: l'homme est un loup pour l'homme, i w polskim: czowiek czowiekowi wilkiem.
Tymczasem uwaa si, e ludzie o podobnym, zym charakterze nie szkodz sobie wzajemnie. Dlatego Francuzi mówi: les loups ne se mangent pas entre eux (wilki nie poeraj si wzajemnie), a my odwoujemy si do kruka, mówic: kruk krukowi oka nie wykole.

Powiedzenie il faut hurler avec les loups (z wilkami naley wy) po polsku równie odsya nas do ptaków: gdy si wejdzie midzy wrony, trzeba kraka jak ony.


Wyraenie: se jeter (se précipiter) dans la gueule du loup (dosownie: rzuci sie w paszcz wilka) jest odpowiednikiem naszego: wej w paszcz lwa, naraa si na niebezpieczestwo.
Zwrot avoir une faim de loup  przetumaczymy dosownie: by godnym jak wilk.
Okrelenie un jeune loup to w polskim: mody wilk, kto mody, ambitny, nierzadko bezwzgldny.
Un loup de mer odpowiada naszemu wilkowi morskiemu w odniesieniu do starego marynarza.
Wyraenie aller (marcher, avancer) à pas de loup (dosownie: i krokiem wilka) naley rozumie jako: i, posuwa si bezszelestnie, ostronie, skrada si jak wilk, który chce zaskoczy ofiar.
Quand on parle du loup, on en voit la queue (dosownie: Kiedy mówi si o wilku, wida jego ogon) znaczy po polsku: o wilku mowa (a wilk tu) w sytuacji, gdy pojawia si osoba, której rozmowa dotyczy.


No i na zakoczenie zwrot: Etre connu comme un  loup blanc (dosownie: by znanym jak biay wilk) bdzie  znaczy: by wszystkim dobrze znanym. Z dlaczego jak biay wilk?  bo ten jest rzadki i dlatego bardzo rzuca si w oczy.


Na dalszy cig zapraszamy Pastwa za tydzie.

 Site créé le 22 avril 1997
8 invités en ligne
Visiteurs: 5163118
capitale européenne de la culture - ville candidate
...