Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 16 - Les animaux (6)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 16 - Les animaux (6) Imprimer
16 II 2011 r.

Nagranie do tej lekcji dostpne jest na stronie Radia Lublin (pod lekcj 15). Nie mona, niestety, go pobra.

Image

Dzisiaj dalszy cig francuskich wyrae idiomatycznych ze zwierztami w roli gównej.


Zacznijmy od mapy - le singe. Wedug Francuzów mapa jest zwinna, sprytna i zaradna. Cechy te odnajdziemy np. w porównaniach. Oto kilka z nich:
1: être adroit comme un singe: by zwinnym, zrcznym jak mapa.
2: être malin comme un singe: by sprytnym, cwanym jak mapa.
3: on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace (nie uczy si starej mapy jak robi miny), co po polsku zabrzmi: starego lisa nie trzeba uczy przebiegoci.
Zwrot: payer en monnaie de singe (dosownie: paci mapimi pienidzmi) znaczy: paci komu obiecankami, piknymi sówkami.

Kolejnym zwierzciem wystpujcym w wielu wyraeniach jest wó (le boeuf).
We francuskim mówi si: travailler comme un boeuf, a i po polsku harujemy jak wó.
Innym czsto spotykanym porównaniem jest: être fort comme un boeuf, czyli by silnym, mocnym jak wó. W odniesieniu do kogo trudem apiacego oddech Francuz powie np.: souffler comme un boeuf, czyli: dysze, sapa jak wó, ale te: souffler comme un phoque, a wic: dysze, sapa jak foka. 


Ciekawym, niestniejcym w polskim wyraeniem jest: avoir un boeuf sur la langue, tzn. dosownie: mie woa na jzyku, czyli: mie zakneblowane usta, nie móc lub nie chcie mówi.
W odniesieniu do pogody, moemy uy w jzyku francuskim zwrotu: il fait un vent à décorner les boeufs - wieje wiatr, który mógby zerwa rogi woom, czyli wieje silny wiatr.

Woa odnajdziemy te w przysowiach. Np.: Qui vole un oeuf, vole un boeuf (dosownie: kto ukradnie jajko, ukradnie i woa), czyli drobna kradzie wiadczy o skonnoci do zodziejstwa.
Inne przysowie: Il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs (nie naley stawia pugu przed woami), znaczy, e nie naley zaczyna czego od koca.

Teraz przejdmy do byka - po francusku: le taureau.
I tu znowu porównanie: être fort comme un taureau, czyli: by silnym jak byk. Wyraeniem posiadajcym dosowny ekwiwalent polski bdzie te: prendre le taureau par les cornes - wzi byka za rogi , co w obu jezykach rozumiemy jako: energicznie i zdecydowanie stawi czoo trudnociom.

Zzatrzymajmy si chwil przy cielciu, czyli le veau. Francuski potoczny sowem tym okreli czowieka leniwego, bezwolnego, ciamajd. Quel veau! Co za ciel! Sformuowanie to my zrozumiemy podobnie: Co za oferma!, majc na myli osob mao energiczn, niezaradn, "fajtap".
Okrelenie: un veau moe odnosi si równie do samochodu i bdzie znaczyo, e jest on mao zrywny. Ciel wystpuje w porównaniu: pleurer comme un veau (: paka jak ciel), które ma polski odpowiednik: paka, becze jak bóbr.
 
A na deser baran - po francusku: le mouton.
Dla Polaka baran jest gupi. Francuz sowem: mouton, quel mouton! okreli osob nijak, biern, która ulega wpywom lub daje si oszuka.
Wyraenie: être (faire) comme les moutons de Panurge znaczy:  by (zachowywa si) jak stado baranów, i lepo za innymi.  Nawizuje ono do historii zaczerpnitej z XVI-wiecznego utworu François Rabelais pt. "Pantagruel"; bohater  wrzuca barana do morza, a stado, podajc za jego przykadem, wskakuje do wody i si topi. W tym samym znaczeniu mona posuy si te zwrotem:  c'est un troupeau de moutons - to jest stado baranów.


Z XV-wiecznej sztuki pt. "La farce de Maître Pathelin", pochodzi inne powiedzenie bardzo czsto uywane we francuskim: revenons à nos moutons (wrómy do naszych baranów). Jest ono stosowane w sytuacji, gdy rozmowa odba nieco od tematu, a oznacza: wrómy do rzeczy. Ale czemu w jzyku francuskim mamy wraca akurat do baranów? Otó w ksice, z której  pochodzi ten zwrot, barany byy tematem sporu sdowego i kiedy dyskusja midzy stronami schodzia na boczny tor, sdzia przywoywa  zwanionych bohaterów, mówic: "wrómy do naszych baranów".


Un mouton à cinq pattes (: baran o piciu nogach) to wyraenie uywane we francuskim wobec rzeczy niezwykle rzadkich, dlatego moemy je przetumaczy jako: rzadko, kuriozum, równie odniesieniu do kogo osobliwego, niepowtarzalne. Czasem synonimem moe by sformuowanie un merle blanc (biay kos), które oznacza: biaego kruka, czyli rzadki, wyjtkowy okaz.

 

W przyszym tygodniu znowu damy Pastwu odpocz od „odzwierzcych wyraen, ale prosz si nie martwi, jeszcze do nich wrócimy!

 Site créé le 22 avril 1997
10 invités en ligne
Visiteurs: 5163099
capitale européenne de la culture - ville candidate
...