Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 2 - Souvenirs de vacances (2)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 2 - Souvenirs de vacances (2) Imprimer
10 XI 2010 r.


W poprzedniej lekcji dowiedzielicie si Pastwo o kilku typowych, a zarazem stereotypowych elementach kultury, szczególnie gastronomicznej, regionu Nord-Pas-de-Calais, o jego mieszkacach zwanych Ch'tis oraz o zwizkach i podobiestwach z Polsk i Lubelszczyzn. Dzi proponujemy nieco informacji o stolicy tego regionu - Lille i o typowej dla tego regionu architekturze.

  • Lui: Tu sais qu'à l'heure actuelle, toutes les mines de charbon sont déjà fermées en France et il n'y a plus de « geules noires »? Pourtant, les traces du passé minier existent encore dans le paysage; ce sont des terrils couverts maintenant de végétation qui ont l'air de collines ordinaires. Et dans l'architecture ce sont des corons - des quartiers composés de maisons construites à l'identique pour les mineurs.
  • Elle: Ah oui, je vois, comme dans cette vieille chanson de Pierre Bachelet: « Au nord, c'étaient des corons, la terre c'était le charbon, le ciel c'était l'horizon, les hommes des mineurs de fond... »
  • On: Wiesz, e dzi wszystkie kopalnie wgla s ju zamknite we Francji i nie ma ju górników? Jednak lady górniczej przeszoci istniej jeszcze w krajobrazie; s to hady pokryte teraz rolinnoci, które wygldaj jak zwyke wzgórza. A w architekturze - familoki - osiedla identycznych domów zbudowanych dla górników.
  • Ona: Tak, wiem, jak w tej starej piosence Pierre'a Bachelet: «  Na Pónocy byy familoki, ziemia to by wgiel, niebo to horyzont, a mczyni to górnicy doowi... »


Prosimy zwróci uwag na rodzin wyrazów dotyczc górnictwa: une mine = kopalnia, minier/minière = górniczy/a, un mineur = górnik. Uwaga na to ostatnie sowo, które w innych kontekstach znaczy niepenoletni: un film interdit aux mineurs, to oczywicie film niedozwolony dla nieletnich, a nie dla górników! Górników nazywano obrazowo we Francji geules noires = dos. czarne gby. W podobny sposób utworzono wyraenia col blanc = biay konierz, czyli urzdnik, czy pied-noir = czarna stopa, czyli Francuz urodzony w Algierii, oczywicie w czasach, gdy ta bya francusk koloni.
Przy okazji prosimy o zwrócenie uwagi, e polskie okrelenie na osiedla górniczych domów - familoki - pochodzi od francuskiego sowa famille - rodzina.

  • Lui: Et puisqu'on a commencé à parler archtecture, je dois ajouter que le style flamand est omniprésent dans cette région avec des maisons en briques, surtout rouges, mais aussi jaunes, parfois couvertes de torchis. C'est à Lille que j'ai admiré la Grand-Place et ses belles demeures en briques. On ne peut pas non plus oublier le beffroi - une grande tour avec une horloge. Il y en a 17 dans cette région qui font partie du paysage des villes et qui ont été classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO.
  • Elle: A quoi est-ce qu'elles servaient?
  • Lui: Au Moyen Age, un guetteur scrutait l'horizon du haut du beffroi pour sonner le tocsin en cas de danger. Après, c'était à la fois corps de garde, arsenal, tribunal, salle de réunion pour les conseils municipaux et prison au sous-sol.
  • On: A poniewa zaczlimy rozmawia o architekturze, musz doda, e styl flamandzki jest wszechobecny w tym regionie ze swoimi domami z cegy, zwaszcza czerwonej, ale take ótej lub pokrytej zapraw. To wanie w Lille podziwiaem Wielki Plac i jego pikne kamienice z cegy. Nie mona te zapomnie o wielkiej wiey z zegarem. Takich wie jest ich 17 w tym regionie, s czci pejzau tamtejszych miast; zostay wpisane na list wiatowego dziedzictwa ludzkoci UNESCO.
  • Ona: Do czego suyy?
  • On: W redniowieczu stranik wpatrywa si w horyzont z góry tej wiey, eby bi w dzwony w razie niebezpieczestwa. Póniej bya ona jednoczenie kordegard, arsenaem, sdem, sal zebra radnych miejskich, a w podziemiach - wizieniem.


Przymiotnik omniprésent - wszechobecny moe by modelem do utworzenia przymiotników takich jak wszechmocny = omnipuissant czy wszechwiedzcy = omniscient.
Grand-Place - to centralny plac flamandzkich miast. Brak uzgodnienia przymiotnika grand do eskiego wyrazu place moe dziwi, ale nie jest to bd, tylko lad pochodzenia jz. francuskiego od aciny. Podobne zjawisko wystpuje w wyrazach: grand-mère = babka czy grand-rue = gówna ulica.
I na koniec prosimy zaobserwowa zapoyczenie z jz. francuskiego w jz. polskim: kordegarda = corps de garde, czyli wartownia.
Za tydzie, w trzeciej i ostatniej lekcji powiconej wakacyjnej podróy po pónocnej Francji dowiecie si Pastwo co ciekawego mona zobaczy w stolicy regionu - Lille i jakim przysmakiem z tego miasta zajada si sam Charles de Gaulle.

 Site créé le 22 avril 1997
9 invités en ligne
Visiteurs: 5163077
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron