Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 3 - Souvenirs de vacances (3)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 3 - Souvenirs de vacances (3) Imprimer
17 XI 2010 r.


Zapraszamy Pastwa na ostatni lekcj powicon podróom po pónocnej Francji. Dowiemy si z niej, co ciekawego jest w stolicy regionu - Lille i jaki przysmak z tego miasta uwielbia genera Charles de Gaulle.

 

 • Elle: Dis-moi, Lille est une grande ville?
 • Lui: Oui, avec ses deux villes voisines - Roubaix et Tourcoing elle compte un million d'habitants dont beaucoup d'étudiants.
 • Ona: Powiedz, Lille jest duym miastem?
 • On: Tak, razem z dwoma ssiadujcymi miastami Roubaix i Tourcoing liczy million mieszkaców, w tym wielu studentów.


A wic Francuzi maj take swoje trójmiasto: Lille-Roubaix-Tourcoing i ley ono równie na pónocy kraju, tylko troch dalej ni u nas od morza.
Un million d'habitants - przyimek de pojawia si dopiero po rzeczowniku milion. 900 000 (neuf cents mille) habitants, ale un million d'habitants.

 • Elle: Il y a d'autres endroits intéressants à Lille?
 • Lui: Oui, je suis allé voir des nouveautés dans une des plus grandes librairies de l'Europe - Le Furet du Nord - installée aussi sur la Grand-Place. Et après, je me suis arrêté chez Méert, la célèbre pâtisserie de la ville où j'ai goûté une délicieuse gaufre fourrée à la vanille. Tu sais, la même que se faisait livrer à l'Elysée Charles de Gaulle.
 • Ona: S inne interesujce miejsca w Lille?
 • On: Tak, poszedem zobaczy nowoci w jednej z najwikszych ksigarni Europy - Le Furet du Nord -mieszczcej sie te na Grand-Place. A potem zatrzymaem si u Meert'a, synnej cukierni, gdzie skosztowaem pysznego gofra nadziewanego kremem waniliowym. Wiesz, takiego samego kaza sobie dostarcza do Paacu Elizejskiego Charles de Gaulle.


Prosimy zwróci uwag na czenie obowizkowe midzy przymiotnikiem w liczbie mnogiej, który poprzedza rzeczownik: d'autres endroits. Podobnie bdzie np. w grupach: de(s) belles îles, de(s) petites églises czy certains amis. Jeli to rzeczownik poprzedza przymiotnik czenie nie wystpuje: des paysages incroyables.

 • Elle: Charles de Gaulle était lié à Lille?
 • Lui: Oui, il y est né le 22 novembre 1890 dans la maison de ses grands-parents maternels qui est actuellement transformée en musée. Le futur président y passera de nombreuses vacances et jouera à cache-cache, au colin-maillard et bien sûr aux petits soldats de plomb avec ses cousins.
 • Elle: Ah bon. Mais tu n'as quand même pas passé toutes tes vacances en ville?
 • Lui: Bien sûr que non. Je suis allé sur la Côte d'Opale pour admirer ses falaises, ses plages de sables fin, ses dunes... Comme il faisait plutôt frais, je n'ai pas lézardé sur la plage, mais je me suis promené, j'ai ramassé des coquillages et j'ai regardé les estivants jouer à la pétanque, faire du char à voile et lancer des cerfs-volants.
 • Ona: Charles de Gaulle by zwizany z Lille?
 • On: Tak, urodzi si tam 22 listopada 1890 roku w domu swoich dziadków ze strony matki, domu, który jest obecnie przeksztacony w muzeum. Przyszy prezydent bdzie tam wiele razy spdza wakacje i bawi si w chowanego, ciuciubabk i oczywicie w oowiane onierzyki ze swoimi kuzynami.
 • Ona: Ach tak. Ale przecie nie spdzie caych wakacji w miecie?
 • On: Oczywicie e nie. Pojechaem na Opalowe Wybrzee, eby podziwia jego klify, plae z drobnym piaskiem, wydmy... Poniewa byo raczej chodno, nie wygrzewaem si na play, ale robiem spacery, zbieraem muszle i patrzyem, jak letnicy graj w kule, jed na aglowozach i puszczaj latawce.


Prosimy zwróci uwag na obrazowy czasownik lézarder = se chauffer paresseusement au soleil, (wygrzewa si leniwie na socu), pochodzcy od rzeczownika un lézard = jaszczurka.W zupenie innych kontekstach lézardé oznacza popkany, spkany, np. un mur lézardé, une maison lézardée, spkana ciana, dom.
W ostatnim zdaniu dialogu mamy do czynienia z konstrukcj bezokolicznikow, której mona uy w jz. francuskim po czasownikach takich jak: regarder, voir, entendre, écouter, sentir.
J'ai regardé les estivants jouer à la pétanque, faire du char à voile et lancer des cerfs-volants.
I na koniec dwa sowa o Opalowym Wybrzeu - la Côte d'Opale. Rozciga si nad Kanaem La Manche od granicy z Belgi. Znajduj si tam Dunkierka, Calais, Boulogne i Le Touquet. Synne ze szczególnego wiata przycigajcego malarzy i fotografów.

 Site créé le 22 avril 1997
16 invités en ligne
Visiteurs: 5163057
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron