Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 19 - Collocations (1)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 19 - Collocations (1) Imprimer
9 III 2011 r.

Nagranie do tej lekcji dostpne jest na stronie Radia Lublin (pod lekcj 18). Nie mona, niestety, go pobra.

W dzisiejszej lekcji zajmiemy si  zaskakujcymi dla polskich uczniów poczeniami wybranych francuskich czasowników z pewnymi rzeczownikami. Chodzi o to, e w jzyku polskim obok tych rzeczowników stawiamy zupenie inne czasowniki ni ma to miejsce we francuskim. A wic zaczynamy.

Na pocztek bardzo prosty przykad zwizany z tumaczeniem komu drogi:

- Pójdzie Pan t ulic. Po francusku powiemy: - Vous allez prendre cette rue, czyli dosownie Wemie Pan t ulic. Podobnie powiemy, mówic o rodku lokomocji, a wic np. Tu dois prendre le train, czyli po naszemu Powiniene pojecha pocigiem. Ale ju z taksówk wychodzi na to samo w obu jzykach: Prends un taxi to po polsku We taksówk.

            W jzyku technicznym, administracyjnym czy dziennikarskim z rzeczownikami oznaczajcymi ulic lub drog mona te uy czasownika emprunter, który zazwyczaj oznacza poycza co od kogo: Il a emprunté de l'argent à son ami. (Poyczy pienidze od przyjaciela.) Ale moemy take powiedzie: Il a emprunté la moitié gauche de la chaussée. (Poyczy, czyli wjecha na lew stron szosy) lub Il a emprunté la rue Victor Hugo (Skrci w ulic V. Hugo).

            Równie drugi francuski czasownik oznaczajacy poycza, tyle e nie od kogo, lecz komu - prêter, ma dziwne dla nas poczenie np. ze sowem attention: prêter attention à qqch/qqn.

Po polsku uwag si na kogo lub na co zwraca, a po francusku - poycza:

Il mange sans  prêter grande attention à ce qu'il avale. (Je, nie zwracajc wikszej uwagi na to, co poyka).

A przy okazji przypominamy, e we francuskim - podobnie jak w angielskim - czasowników tych uywamy w zalenoci od tego, czy poyczamy co od kogo, czy te poyczamy co komu. W pierwszym znaczeniu bdzie to czasownik emprunter, a w drugim prêter. I druga rónica: po francusku w obu znaczeniach bdzie to ten sam przypadek, czyli uyjemy takiej samej konstrukcji: emprunter qqch à qqn oraz prêter qqch à qqn.

            Przyjrzyjmy si teraz francuskiemu czasownikowi remporter, oznaczajcemu zabra co, co si znalazo w jakim miejscu lub przynioso, opuszczajc je.

 Le gardien a remporté le plateau avec le repas auquel le prisonnier n'avait pas touché. (Stranik zabra  tac z posikiem, którego wizie nie tkn).

            Jeli po czasowniku remporter uyjemy rzeczowników takich jak une médaille, un succès, une victoire otrzymamy polskie znaczenie odnie,  zdoby - remporter une  médaille - zdoby medal; remporter une victoire - odnie zwycistwo; remporter un succès - odnie sukces

             Z kolei odpowiednikiem polskiego odnie, czyli zanie w miejsce, z którego si co wzio lub poyczyo jest raczej francuski czasownik rapporter: Je dois rapporter au voisin la perceuse qu' il m'a gentiment prêtée. (Musz odnie ssiadowi wiertark, któr  mi uprzejmie poyczy).

 

            Koczc dzisiejsze spotkanie, wrómy na moment do Francji, gdzie zakoczyy si wanie halowe mistrzostwa Europe. Les athlètes polonais ont remporté un succès. Combien de médailles Ils ont remporté 5 médailles !

 Site créé le 22 avril 1997
9 invités en ligne
Visiteurs: 5163098
capitale européenne de la culture - ville candidate
...