Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 7 - Le petit Nicolas (1)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 7 - Le petit Nicolas (1) Imprimer
15 XII 2010 r.                                              Le petit Nicolas à l'école (1)

                                                 Mikoajek w szkole

Historie o Mikoajku autorstwa René Goscinny'ego z rysunkami Jean-Jacques'a Sempégo s bardzo dobrze znane nie tylko kilku pokoleniom Francuzów, ale maj równie wielu mioników w Polsce. W 2009 roku Mikoajek obchodzi swoje pidziesite urodziny i w tym te roku doczeka si telewizyjnego serialu animowanego oraz fabularnej ekranizacji swoich przygód w reyserii Laurenta Tirarda.

My za proponujemy dzi Pastwu rozmow o Mikoajku w formie maej lekcji francuskiego.

Le petit Nicolas va à l'école primaire où il aime bien sa maîtresse et où il a beaucoup de copains avec lesquels il joue pendant la récréation.

Mikoajek chodzi do szkoy podstawowej, gdzie lubi swoj pani i ma wielu kolegów, z którymi bawi si na przerwie.

Sowem la maîtresse - pani lub le maître - pan dzieci nazywaj swoich nauczycieli w szkole podstawowej. Oficjalnie okrelimy tych nauczycieli jako une institutrice lub un instituteur. W odniesieniu do nauczycieli szkó ponadpodstawowych, czyli le collège - gimnazjum, le lycée - liceum, l'université - uniwersytet, uyjemy wyrazu le professeur. W sownikach nie znajdziemy jeszcze odpowiednika rodzaju eskiego tego sowa i w takiej sytuacji moemy powiedzie la femme professeur - kobieta nauczyciel. Natomiast w jzyku potocznym bardzo popularne s formy le prof i la prof.

Ale wrómy do naszego Mikoajka.

Les garçons font souvent les guignols, ils se donnent des coups de poing sur le nez, ils  tirent la langue, ils se jettent leur cartable à la tête.

Chopcy czsto baznuj, daj sobie w nos, pokazuj jzyk, rzucaj tornistry na gow.

Wyraenie faire le guignol - baznowa, wygupia si nawizuje do lalki teatralnej, pacynki o imieniu Guignol, stworzonej w XIX wieku przez pewnego tkacza z Lyonu, który po utracie swojego zajcia zosta handlarzem jarmarcznym, a potem wyrywaczem zbów. Aby przycign klientów zabawia tum pacynkami. W 2008 roku Lyon witowa dwóchsetlecie narodzin Guignola, który sta si integraln czci  ycia kulturalnego i symbolem tego miasta.

Moemy te powiedzie:

Ce n'est qu'un guignol - To po prostu bazen.

C'est du guignol! - To czysta komedia (farsa)!

W zdaniu Les enfants aiment aller au guignol wyraz le guignol oznacza teatr kukiekowy, wystawiajcy sztuki z postaci Guignola lub spektakl sam w sobie. Czyli: Dzieci lubi chodzi do teatru Guignola (lub na przedstawienie z Guignolem).

 

W wyraeniu donner un coup de poing - uderzy pici wystpuje sowo un coup - uderzenie, które wchodzi w skad wielu innych wyrae idiomatycznych, np. donner un coup de pied - kopn, donner un coup de dent - ugry, donner un coup de téléphone - zadzwoni, donner un coup d'oeil - rzuci okiem, un coup de soleil - poraenie soneczne, un coup de foudre - uderzenie pioruna lub w znaczeniu przenonym mio od pierwszego wejrzenia, un coup d'Etat - zamach stanu.

 

Posuchajmy dalej o Mikoajku i jego kolegach.

Ils jouent aux billes et au gendarme et au voleur.

Graj w kulki oraz bawi si w policjantów i zodziei.

Quand ils ont classe, ils écrivent des dictées, en trempant leur stylo dans un encrier, ils font des problèmes d'arithmétique, ils récitent des poèmes, ils sont interrogés et ils n'ont pas toujours de bonnes notes.

Kiedy maj lekcj, pisz dyktanda, maczajc pióra w kaamarzu, rozwizuj zadania z arytmetyki, recytuj wiersze, s odpytywani i nie zawsze otrzymuj dobre oceny.

W szkoach francuskich skala ocen jest duo wiksza ni w Polsce, zazwyczaj od 0 do 20. Moemy zapyta:

Tu as eu combien en français?  Co dostae z francuskiego?

J'ai eu 17. Dostaem 17.

A sprawdzian to np. un contrôle, un devoir surveillé, un devoir sur table.

Sowo l'encre wystpuje w kilku ciekawych wyraeniach idiomatycznych:

c'est la bouteille à l'encre - to niejasna kwestia, sprawa

écrire de bonne encre - napisa bez ceremonii

faire couler beaucoup (des flots) d'encre - wypisa morze atramentu, czyli wywoa liczne  komentarze na jaki temat

 

Na dalszy cig rozmowy o Mikoajku i szkolnym wiecie zapraszamy za tydzie.

 Site créé le 22 avril 1997
12 invités en ligne
Visiteurs: 5163101
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron