Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 8 - Le petit Nicolas (2)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 8 - Le petit Nicolas (2) Imprimer
22 XII 2010 r.


                                                  Le petit Nicolas à l'école (2)

W dzisiejszej lekcji kontynuujemy nasze rozwaania o Mikoajku i jego szkolnych kolegach, bohaterach serii ksiek Le petit Nicolas.

Le premier de la classe c'est Agnan, un élève brillant et le chouchou de la maîtresse auprès de qui il fait souvent de la délation.

Prymusem w klasie jest Ananiasz, doskonay ucze i pupilek nauczycielki, do której czsto donosi na kolegów.

Wyraz le chouchou - pupilek uywany jest w jzyku potocznym i pochodzi od krótszego sowa le chou, które w znaczeniu podstawowym oznacza kapust, a w wyraeniach: mon petit chou, mon gros chou jest pieszczotliw form zwracania si do kochanej osoby: moje kochanie, moje malestwo.

Le dernier de la classe c'est Clotaire, un élève peu doué et un cancre.

Ostatnim w klasie jest Kleofas, ucze mao zdolny i leniuch.

Inne cechy uczniowskie to na przykad:

vivant - ywy

effacé - nie rzucajcy si w oczy, skromny, szary

Przymiotnik ten pochodzi od czasownika effacer - ciera, zamazywa, np. effacer le tableau - zetrze tablic.

attentif - uwany

distrait - roztargniony

travailleur - pracowity

paresseux - leniwy

Nicolas et ses copains ne sont pas toujours sages et disciplinés et quelquefois ils font l'école buissonnière.

Mikoaj i jego koledzy nie zawsze s grzeczni i zdyscyplinowani, a niekiedy chodz na wagary.

Zwrómy tutaj uwag na wyraenie faire l'école buissonnière. Przymiotnik buissonnier pochodzi od rzeczownika le buisson - krzew, krzak i oznacza yjcy w krzakach w odniesieniu do zwierzt, ptaków. Les écoles buissonnières to termin historyczny, oznaczajcy tajne szkolnictwo prowadzone w XVI wieku przez protestantów. Wspóczenie idiom faire l'école buissonnière rozumiemy jako chodzi na wagary. Jest te inny, potoczny sposób okrelenia wagarów - sécher les cours, sécher la classe. Pierwsze znaczenie czasownika sécher to suszy. Czasownik sécher ma jeszcze inne znaczenie potoczne: zaci si, zapomnie jzyka w gbie. Il a séché en math. - Zaci si na matmie. Il a séché dans son examen d'histoire. - Zaci si na egzaminie z historii. Od czasownika sécher pochodzi rzeczownik une antisèche, czyli cigawka.

Mówic o nieobecnoci w szkole, moemy powiedzie:

Il manque les cours (ou il est absent), car il est malade.

On opuszcza lekcje (lub jest nieobecny), bo jest chory.

Il  n'a pas classe, pas cours, car un professeur est malade.

On nie ma lekcji, wykadów, bo nauczyciel jest chory.

 

Parfois Nicolas et ses copains sont punis par la maîtresse: ils vont au piquet , ils conjuguent des verbes, ils écrivent cent fois la même phrase, ils sont mis en retenue.

Czasami Mikoaj i jego koledzy s karani przez pani: id do kta, odmieniaj czasowniki, pisz sto razy to samo zdanie, s zatrzymywani w szkole po lekcjach.

Zaznaczmy tutaj, e opowiadania o Mikoajku s osadzone w realiach latach pidziesitych dwudziestego wieku, std kary szkolne zupenie ju niedzisiejsze... Podobnie jak pisanie piórem, maczanym w kaamarzu.

Na tym koczymy nasz krótk prezentacj Mikoajka, zachcajc Pastwa do lektury tej ksiki w oryginale.
 Site créé le 22 avril 1997
7 invités en ligne
Visiteurs: 5163072
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron