Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 13 - MEDICAMENTS
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 13 - MEDICAMENTS Imprimer
26 I 2011 r.

Nagranie do tej lekcji dostpne jest na stronie Radia Lublin (pod lekcj 12). Nie mona, niestety, go pobra.

Po radach dotyczcych pierwszej pomocy, dzi proponujemy Pastwu rozmow o lekarstwach. A wszystko przez te chody, wiatry i opady…

LES MEDICAMENTS

Voici l’hiver. Il nous apporte des rhumes, des toux, des fièvres, ...hélas !

Pour vous protéger, vous pouvez prendre une tisane ou mettre vos pieds dans l’eau chaude, et ceux qui sont plus paresseux ou moins patients, peuvent s’appliquer UN MEDICAMENT.

Mamy zim. Przynosi nam ona katar, kaszel, gorczk.... niestety! eby si ochroni, moecie Pastwo zaparzy sobie zióka lub wymoczy nogi w gorcej wodzie, a ci, którzy s bardziej leniwi lub mniej cierpliwi, mog sobie zaaplikowa lekarstwo.

Oui, mais un médicament, ça prend du temps aussi. D’abord, il faut lire la notice, et la comprendre, et puis SUIVRE SES CONSEILS. Votre médecin vous prescrit un médicament, vous prenez votre ordonnance et vous rendez à la pharmacie du coin. Vous y achetez enfin vos comprimés ou cachets.

No tak, ale lekarstwo, to te zajmuje sporo czasu. Najpierw trzeba przeczyta ulotk i j zrozumie, a potem POSTPOWA WEDUG ZALECE. Lekarz przypisuje Pastwu lekarstwo, Wy bierzecie recept i udajecie si do najbliszej apteki. Tam kupujecie wreszcie te wszystkie tabletki lub piguki.

A teraz najwaniejsze!

Voici quelques conseils et explications. D’abord lisez attentivement les précautions d’emploi : attention aux effets indésirables. Il faut prévenir votre médecin traitant en cas de troubles digestifs, réactions allergiques, manifestations cutanées, etc. Puis lisez bien la posologie et mode d’emploi.

Oto kilka rad i wyjanie. Najpierw przeczytajcie uwanie ulotk i przestrogi zwizane ze stosowaniem leku: uwaga na efekty uboczne. Naley zawiadomi waszego lekarza prowadzcego o zaburzeniach trawienia, reakcjach alergicznych, objawach skórnych, itd. Potem przeczytajcie uwanie dawkowanie i sposób uycia.

A oto, co nas czeka midzy innymi :

-           Absorber un comprimé matin et soir avant les repas de préférance ou au mileu d’un repas.

-           Avaler avec un verre d’eau.

-           Mettre le comprimé dans un verre d’eau jusqu’à sa dissolution totale.

-           Laisser fondre le comprimé sous la langue.

-           De toute façon, le mieux c’est de vous conformer aux prescriptions du médecin traitant.

-           Et surtout soigner votre santé, les médicaments sont pour les malades ! Pas pour vous !!!

 

-           Zaywa jedn tabletk rano i wieczorem, najlepiej przed posikiem lub w trakcie posiku.

-           Pokn tabletk popijajc szklank wody.

-           Wrzuci tabletk do szklanki wody a do cakowitego rozpuszczenia.

-           Woy pod jzyk i trzyma, a si rozpuci.

-           W kadym razie najlepiej jest stosowa si do zalece lekarza. Ale przede wszystkim dbajcie o zdrowie. Lekarstwa s dla chorych! Nie dla Pastwa!

Jeli wic nie pomoe Pastwu zioowa herbatka (la tisane) i przyjdzie sign po lekarstwo z powodu  kataru (le rhume), kaszl (la toux), lub gorczki (la fièvre), naley zgosi si do lekarza. Lekarz prowadzcy (le médecin traitant) wypisze recept (une ordonnance), na której przepisze wam lekarstwa (prescrire des médicaments) w postaci tabletek lub piguek (comprimés ou cachets).

Zawsze naley bezwzgldnie zapozna si z ulotk (la notice), gdzie s informacje nt. dziaa niepodanych (les effets indésirables), z których najczstsze to zaburzenia trawienne (les troubles digestifs), reakcje alergiczne (les réactions allergiques), objawy skórne (les manifestations cutanées).

Zasadnicz spraw jest sposób dawkowania lekarstwa(le mode d’emploi / la pomologie), które naley zay (absorber), pokn go (avaler), rozpuci (diluer) w wodzie, lub pozostawi pod jzykiem a do rozpuszczenia (laisser fondre). Skomplikowane to, a przecie to tylko niektóre ze sposobów zaycia leku. Najlepiej po prostu przestrzega zalece lekarza (se conformer aux prescriptions du médecin), no i oczywicie dba o zdrowie (se soigner)!

·         Curiosité : Savez-vous que les Français ont la première place dans l’UE dans la consommation des antidépresseurs et des calmants ?

 Site créé le 22 avril 1997
8 invités en ligne
Visiteurs: 5163119
capitale européenne de la culture - ville candidate
...