Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 12 - PREMIER SECOURS (bez playera)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 12 - PREMIER SECOURS (bez playera) Imprimer

Nagranie do tej lekcji nie jest, niestety, dostpne na stronie Radia Lublin.

PREMIER SECOURS

Zapewne wielu z nas zetkno si z osobami, które ulegy wypadkowi. Dlatego dzisiaj zapraszamy Pastwa do rozwaa o pierwszej pomocy – premier secours. Porozmawiamy o tym, co powinnimy wiedzie, jeli znajdziemy si w takiej sytuacji, bdc we Francji lub towarzyszc Francuzowi. Wspólnie spróbujemy nauczy si po francusku tych kilku czynnoci, które ratuj ycie. Wprawdzie zima jeszcze si nie skoczya, ale przeniemy si nad morze…

APPRENONS CES GESTES QUI SAUVENT LA VIE!

Jeli widzicie Pastwo niebezpieczn sytuacj w wodzie,

 NE PANIQUEZ PAS, AGISSEZ VITE

NIE WPADAJCIE W PANIK,  DZIAAJCIE

Tout d’abord SORTEZ LA PERSONNE de l’eau. ALERTEZ le  numéro de secours. Ecoutez les conseils et ne raccrochez jamais en premier. S'il y a quelqu'un avec vous, envoyez-le à la rencontre des secouristes. En attendant, AGISSEZ!

Przede wszystkim spróbujcie Pastwo wycign osob wody. Zawiadomcie numer ratunkowy/alarmowy. Suchajcie uwanie rad i nie odkadajcie pierwsi suchawki. Jeli jest kto z wami, wylijcie go na spotkanie ratownikom. Czekajc na pomoc DZIAAJCIE!

Vous devez savoir si la personne est consciente ( bouge ou/et parle)ou inconcsiente. Dans le premier cas, réchauffez-la et surveillez -la! Si elle n'est pas consciente, installez-la en position latéarale de sécurité, la tête en arrière et réchauffez-la. Si malheureusement elle est inconsciente et elle ne respire pas, faites lui le bouche à bouche.

Musicie wiedzie, czy osoba jest przytomna ( porusza si/mówi) czy te nieprzytomna. W pierwszym przypadku, ogrzejcie j i popilnujcie! Jeli jest nieprzytomna, uócie j w pozycji bocznej bezpiecznej, z gowa odchylona do tyu, ogrzejcie j. Jeli, na nieszczcie, osoba ta nie oddycha, zróbcie jej sztuczne oddychanie metod usta-usta

Pour cela, mettez-vous sur le côté de la victime en plaçant son bras entre vos jambes. Basculez sa tête en arrière en maintenant sa machoire vers le haut. Soufflez deux fois lentement dans la bouche en pinçant le nez. Au cas ou la personne est en plus sans pouls, faites encore le massage cardiaque.

W tym celu uklknijcie obok ofiary, umieszczajc jej rami miedzy nogami. Przechylcie jej gow do tyu, przytrzymujc uchw ku górze. Wykonajcie powoli podwójny wdech do ust, zaciskajc nos. W przypadku, gdy dodatkowo osoba nie ma ttna, wykonajcie masa serca.

En tendant vos bras, pressez le torax en l'enfonçant 2 cm au maximum. 2 insufflations pour 15 compressions. En attendant le secours continuez la réanimation !

Prostujc rce, uciskajcie mostek, nie gbiej jednak ni na 2 cm. 2 wdechy na 15 ucisków. Oczekujc pomocy, kontynuujcie reanimacj!

Zwrómy uwag na sownictwo zwizane z  budow ciaa ludzkiego i z jego fizjologi: le bras, les jambes, la tête, la machoire, le torax, respirer, être sans pouls, être conscient/inconscient

Równie czynnoci reanimacyjne: la reanimation, l'insoufflation, la compression, souffler, sauver, faire le bouche à bouche, le massage cardiaque, la position latérale de sécurité, rechauffer.

Zauwamy te, jak opisujemy sposób wykonywania dwóch czynnoci jednoczenie:

- mettez-vous à coté en plaçant son bras...

- basculez sa tête en arrière en maintenant sa machoire...

- soufflez 2 fois en pinçant le nez...

- en tendant vos bras, pressez le torax...

- en attendant, continuez la réanimation...

W tym celu stosujemy tzw. GERONDIF. Tworzymy go, dodajc do przyimka EN imiesów czynny utworzony na bazie pierwszej osoby liczby mnogiej. np.

ATTENDRE/NOUS ATTEND-ONS/ EN ATTEND+ANT; MAINTENIR/ NOUS MAINTEN-ONS/EN MAINTEN+ANT

UWAGA na czasowniki nieregularne, np. :

AVOIR – en ayant

ETER – en étant

SAVOIR – en sachant

Majc nadziej, e nigdy nie bdziecie Pastwo zmuszeni do przeprowadzenia takiej akcji, zapraszamy na kolejne spotkanie za tydzie.

 

 Site créé le 22 avril 1997
16 invités en ligne
Visiteurs: 5163059
capitale européenne de la culture - ville candidate
...