Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2010/2011 arrow Lekcje radiowe 2010/2011 arrow Lekcja 27 - Anges et dmons (1)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 27 - Anges et dmons (1) Imprimer

Anges et démons (1)

Anioy i demony

Czy pamitacie Pastwo pana Twardowskiego, który podpisa pakt z diabem, sprzeda mu sw dusz? Il a signé un pacte avec le diable. Il a vendu  son âme au diable. Jego ladem zaprowadzimy dzi Pastwa do pozaziemskiej krainy i zobaczymy, jakie nasze wyobraenia o wystpujcych tam postaciach znajduj odbicie w jzyku. Wyraenia obrazowe zwizane z niebem i piekem, anioem i diabem wystpuj chyba we wszystkich jzykach narodów o tradycji chrzecijaskiej. Przyjrzymy si zatem wybranym wyraeniom w jzyku francuskim i ich odpowiednikom w polskim.

Jest do oczywiste i logiczne, e posta diaba pojawi si w wyraeniach odnoszcych si do negatywnej strony naszej rzeczywistoci.

A wic jeli powiemy o kim: il a le diable au corps - to diabe wcielony, nie jest to z pewnoci komplement. A zdarza si, e okrelamy tak tzw. bardzo ywe, nieznone dzieci.

Diabe to wanie wcielenie owej nadmiernej energii, co oddaje równie inne wyraenie - se démener comme un beau diable  (dosownie: miota si jak diabe), czyli rzuca si na wszystkie strony, wyazi ze skóry, usilnie o co zabiega.

Na przykad: L'avocat s'est démené comme un beau diable, mais son client a été condamné. Adwokat wyazi ze skóry, ale jego klient zosta skazany.

Istnieje te wyraenie S'agiter comme un diable dans un bénitier, które w polskim znaczy tyle co miota si jak diabe w wiconej wodzie.

A skoro wspomnielimy ju o adwokacie, to pamitajmy, e niedobrze by adwokatem diaba. Wyraenie faire (être, jouer) l'avocat du diable oznacza broni zej sprawy, skazanej na przegran.

Diabe to równie symbol rónych przeszkód yciowych, marnego losu czowieczego.

Na przykad un pauvre diable to biedaczysko, nieszcznik, nieborak.

Idiom tirer le diable par la queue (dosownie: cign diaba za ogon) naley rozumie jako y w biedzie, goni ostatkami, nie móc zwiza koca z kocem.

A jeli kto np. mieszka bardzo daleko, co przysparza mu kopotów, moemy powiedzie:  Il habite  au diable vauvert. Mieszka tam, gdzie diabe mówi dobranoc. Okrelenia tego uywamy w poczeniu z czasownikami ruchu lub lokalizacji, na przykad: aller  - jecha, envoyer - wysya, loger - mieszka.

Sowo vauvert jest raczej trudne do przetumaczenia na jzyk polski, prawdopodobnie pochodzi ono od nazwy podparyskiej  miejscowoci Vauvert,  ale etymologia caego wyraenia nie jest do koca jasna.

Chyba czas ju powiedzie: Je l'ai envoyé au diable (à tous les diables) - Posaem go do diaba (do wszystkich diabów).

Za tydzie obiecujemy Pastwu wdrówk po… niebie.

 Site créé le 22 avril 1997
11 invités en ligne
Visiteurs: 5163048
capitale européenne de la culture - ville candidate
...