Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2008/2009 arrow Lekcje radiowe 2008/2009 arrow Lekcja 1 - strotypes
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 1 - strotypes Imprimer


Francuski w Radiu Lublin
Lektorzy Orodka Alliance Française w Lublinie s autorami lekcji francuskiego emitowanych przez Radio Lublin w kad rod o godz 19.06. Nagrania mona pobiera ze strony Radia Lublin. Transkrypcje kolejnych lekcji publikujemy na naszej stronie w czwartki, nazajutrz po emisji.

Szanowni Pastwo,

Rozpoczynajc dzi na antenie Radia Lublin cykl spotka z jzykiem francuskim i Francj chcielibymy zaproponowa na pocztek krótkie rozwaania na temat stereotypów. Oczywicie w jzyku francuskim.

Parlons un peu de stéréotypes.
Porozmawiajmy troch o stereotypach.

Prosz zauway, e audycj nasz moglibymy zatytuowa równie
?Parlons un peu de clichés? albowiem sowo cliché oznacza równie stereotypowy obraz lub wyraenie.

Que pensez-vous de la France et des Français? Co sdzicie Pastwo na temat Francji i Francuzów?

Quelle image de la France gardez-vous en mémoire? Jaki obraz Francji zachowujecie Pastwo w pamici?

Comment est-il aujourd?hui, ce Français typique que la plupart des Polonais assimilent volontiers à un gros mangeur de grenouilles?
Jak wyglda dzi typowy Francuz którego wikszo Polaków utosamia chtnie z wielkim abojadem?
Oczywicie w zdaniu tym zamiast o typowym Francuzie moglibymy mówi o przecitnym Francuzie ? le Français moyen.

Est-ce toujours  le même bonhomme à la moustache noire,
Czy jest to nadal ten sam poczciwy facet z czarnym wsem,

coiffé d'un béret,
W berecie ne gowie? Moglibymy powiedzie prociej: un béret sur la tête

un journal à la main et une baguette sous le bras? z gazet rku i bagietk pod pach?

Ou peut-être ce grand individualiste vivant dans un pays où on produit 350 sortes de fromages?
Lub te ten wielki indywidualista, yjcy w kraju  w którym produkuje si 350 gatunków sera?
Dodajmy tylko, e to synne zdanie, które zawdziczamy generaowi de Gaulle,  Polacy sparafrazowaliby chtnie mówic o kraju czterystu najlepszych win.

Dans le pays de la Révolution Française et de  Napoléon W kraju Rewolucji Francuskiej i Napoleona

qui dans son histoire, est devenu plus d?une fois une terre d?asile pour beaucoup de Polonais?
który w swej historii sta si niejednokrotnie miejscem schronienia dla wielu Polaków?.

Ou peut-être encore c?est le pays de grands écrivains et philosophes, celui de Balzac, Camus, Descartes, mais aussi ces derniers temps de Le Clézio?
Albo moe jeszcze jest to kraj wielkich pisarzy i filozofów, Balzaka,Alberta  Camus, Kartezjusza,a ostatnimi czasy równie  i Le Clézio?

Pour répondre à ces questions et voir de quelle facon cette image évolue Aby odpowiedzie na te pytania i zobaczy jak zmienia si ten obraz
nos reporters ont demandé à des jeunes Polonais de parler de la France et des Français.
 nasi reporterzy poprosili modych Polaków aby opowiedzieli im o Francji i Francuzach.

Ale o tym jak wyglda ten kraj w oczach Polaków dowiecie si Pastwo w nastpnym spotkaniu.

 
Dzi powtórzmy raz jeszcze najwaniejsze pytania:

 1. Que pensez-vous de la France?  Co sdzicie Pastwo na temat Francji
 2. Quelle image de la France gardez-vous en mémoire? Jaki obraz Francji zachowujecie Pastwo w pamici?
 3. Comment est-il, le Francais  typique? Jak wyglda typowy Francuz.?
 4. De quelle façon cette image évolue? ? W jaki sposób zmienia si ten obraz?

Powtórzmy równie najwaniejsze wyraenia:

 1. un stéréotype, un cliché ? stereotypowy obraz z, wyraenie
 2. assimiler à ? utosamia z
 3. un mangeur de grenouilles ? abojad
 4. un bonhomme à la moustache noire ?
 5. 350 sortes de fromages ? 350 gatunków sera
 6. une terre d?asile ? miejsce schronienia
 7. demander à quelqu?un de faire quelque chose ? prosi kogo o co
 
I wreszcie posuchajmy raz jeszcze caego tekstu:

Parlons un peu de stéréotypes

Que pensez-vous de la France et des Français? Quelle image de la France gardez-vous en mémoire? Comment est-il aujourd?hui, ce Français typique que la plupart des Polonais assimilent volontiers à un gros mangeur de grenouilles? Est-ce toujours le même bonhomme à la moustache noire, coiffé d?un béret, un journal à la main et une baguette sous le bras? Ou peut-être ce grand individualiste vivant dans le pays où  on produit plus de 350 sortes de fromages? Dans le pays de la Grande Révolution et de Napoléon qui dans son histoire, et devenu plus d?une fois une terre d?asile pour beaucoup de Polonais? Ou peut-être encore c?est le pays de grands écrivains et de philosophes, celui de Balzac, Camus, Descartes, mais aussi ces derniers temps de Le Clézio? Pour répondre à ces questions et voir de quelle façon cette image évolue, nos reporters ont demandé à des jeunes Polonais de parler de la France et des Français.


lekcja wyemitowana 5 listopada 2008 r. Site créé le 22 avril 1997
7 invités en ligne
Visiteurs: 5163120
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron