Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2008/2009 arrow Lekcje radiowe 2008/2009 arrow Lekcja 2 - strotypes (suite)
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 2 - strotypes (suite) Imprimer


Francuski w Radiu Lublin
Lektorzy Orodka Alliance Française w Lublinie s autorami lekcji francuskiego emitowanych przez Radio Lublin w kad rod o godz 19.06. Nagrania mona pobiera ze strony Radia Lublin. Transkrypcje kolejnych lekcji publikujemy na naszej stronie w czwartki, nazajutrz po emisji.

Drodzy suchacze,

W ubiegym tygodniu rozpoczlimy dyskusj na temat stereotypów o Francji i o Francuzach. A oto jakie odpowiedzi usyszeli nasi reporterzy na pytanie: A qui et à quoi vous font penser les mots la France et les Français? Z kim i z czym kojarz si Pastwu sowa Francja i Francuzi?

Pierre: Pour moi, la France, c’était un coup de foudre. 
Dla mnie Francja to bya mio od pierwszego wejrzenia.

Je suis tombé amoureux de ce pays dès que j’ai franchi la frontière.
Zakochaem si w tym kraju jak tylko przekroczyem granic.
Moglibymy powiedzie równie „j’ai passé la frontière” zamiast „j'ai franchi la frontière”.

J’ai partcipé à un camp de vacances en Bretagne: plages, rochers, petits ports pittoresques.
Uczestniczyam w wakacyjnym obozie w Bretanii: plae, skay, mae malownicze porty.

C’était vraiment chouette!
To byo rzeczywicie wspaniae! Wyraenie „c’est chouette” oznacza mniej wicej to samo co „c’est super” i przynaley do jzyka potocznego. 

A ce moment-là je parlais français comme une vache espagnole.
W tym czasie mówiem bardzo le po francusku

mais ça ne m’ a pas empêché de me faire beaucoup d’amis.
ale nie przeszkodzio mi to pozna wielu przyjació.

Pour la première fois j’ai commencé à voir la vie en rose.
Po raz pierwszy zaczam widzie wiat na róowo.

C’est un souvenir inoubliable que je garderai jusqu’à la fin de la vie.
To niezapomniane wspomnienie które zachowam do koca ycia.

Antoine: Et moi, par contre,j’étais un peu déçu.
A ja przeciwnie, byem troch zawiedziony.

Je m’attendais à voir un pays de luxe:
Spodziewaem si zobaczy kraj luksusu 
des femmes élégantes dans la rue, des boutiques de grands couturiers, partout des signes de richesse et de réussite.
eleganckie kobiety na ulicy, butiki wielkich kreatorów mody,wszdzie oznaki bogactwa i sukcesu.

Or, la réalité que j’ai vue était parfois différente;
Tymczasem rzeczywisto któr zobaczyam bya niekiedy odmienna:
des quartiers d’immigrés plutôt misérables, des gens ordinaires courant vers le métro, des Francaises en jeans, pas trop maquillées
raczej ndzne dzielnice emigrantów, zwykli ludzie biegncy w stron metra, Francuzki w dinsach, niezbyt piknie umalowane.
 
Bref, la vie de tous les jours qui ressemble beaucoup à la nôtre.
Krótko mówic, codzienne ycie, bardzo podobne do naszego.

Je n’en revenais pas.
Byem bardzo zdziwiony. Mona by powiedzie prociej zamiast „je n’en revenais pas”, „j’étais très surpris”

Tout d’un coup je me suis rendu compte qu’on est souvent confronté aux mêmes problèmes.
Nagle zdaem sobie spraw, e czsto stajemy wobec tych samych problemów w Polsce i we Francji.


Pourtant cette diversité d’opinions ne saurait nous tromper.
Ta rónorodno opinii nie powinna nas jednak wprowadza w bd.

Même si les Polonais ne parlent pas d’une seule voix, une chose est sûre:
Nawet jeli Polacy nie mówi jednym gosem, jedno jest pewne:

la France continue à nous fasciner, ce qui peut devenir une base solide pour des relations d’amitié plus durables.
Francja wci fascynuje nas, co moe stanowi solidn podstaw do bardziej trwaych wizów przyjani.


Powtórzmy, prosz Pastwa, jeszcze najwaniejsze wyraenia okrelajce nasze zauroczenie lub zachwyt:

- c’est un coup de foudre - to mio od pierwszego wejrzenia
- tomber amoureux de quelqu'un - zakocha si w kim
- c’est chouette – to wspaniae
- voir la vie en rose – widzie wiat na róowo lub widzie wiat przez róowe okulary

oraz wyraenia okrelajce nasze rozczarowanie lub zdziwienie:
- être déçu – by rozczarowanym
- s’attendre à autre chose – spodziewa si czego innego
- je n’en reviens pas – jestem bardzo zdziwiony

przyjrzyjmy si równie innym przydatnym wyraeniom w konwersacji:
 
- dès que – jak tylko, skoro tylko
- parler français comme une vache espagnole – mówi le po francusku
- empêcher quelqu'un de quelque chose- przeszkadza komu w czym
- se faire beaucoup d’amis – pozna wielu przyjació
- garder un souvenir - zachowa wspomnienie
- s’attendre à – spodziewa si czego
- ressembler à – by podobnym do czego, kogo
- se rendre compte de – zdawa sobie spraw z czego
- être confronté aux problèmes – stan wobec problemów

Na koniec tego cyklu posuchajmy jeszcze caego tekstu:

A qui et à quoi vous font penser les mots la France et les Français?
Pierre: Pour moi, la France, c’était un coup de foudre. Je suis tombé amoureux de ce pays dès que j’ai franchi la frontière. J’ai participé à un camp de vacances en Bretagne: plages, rochers,petits ports pittoresques. A ce moment-là je parlais français comme une vache espagnole, mais ça ne m’a pas empêché de me faire beaucoup d’amis. Pour la première fois j’ai commencé à voir la vie en rose.C’est un souvenir inoubliable que je garderai jusqu’à la fin de la vie.
Antoine: Et moi, par contre, j’étais un peu déçu. Je m’attendais surtout à voir un pays de luxe: des femmes élégantes dans la rue, des boutiques de grands couturiers, partout des signes de richesse et de réussite. Or, la réalité que j’ai vue était parfois différente: des quartiers d’immigrés plutot misérables, des gens ordinaires courant vers le métro, des Françaises en jeans, mais pas trop maquillées. Bref, la vie de tous les jours qui ressemble beaucoup à la nôtre. Je n’en revenais pas.Tout d’un coup je me suis rendu compte qu’on est souvent confronté aux mêmes problèmes.
  Pourtant, cette diversité d’opinions ne saurait nous tromper. Même si les Polonais ne parlent pas d’une seule voix, une chose est sûre: la France continue à nous fasciner, ce qui peut devenir une base solide pour des relations d’amitié plus durables.


 Site créé le 22 avril 1997
8 invités en ligne
Visiteurs: 5163117
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron