Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française
 
vendredi le 24 mars 2023  
Start arrow Lekcje 2008/2009 arrow Lekcje radiowe 2008/2009 arrow Lekcja 14 i 15 - Jean-Marie Le Clzio, Prix Nobel de littrature
Dziaalno
Start
O nas
Kursy
Egzaminy
Biblioteka
Imprezy kulturalne

Lekcje radiowe
Lekcje 2010/2011
Lekcje 2009/2010
Lekcje 2008/2009

fotogalerie


Alliance Française
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française

ul. Cicha 10
20-078 Lublin
POLOGNE
tel/fax:
(81) 532-47-31

www.aflublin.plLekcja 14 i 15 - Jean-Marie Le Clzio, Prix Nobel de littrature Imprimer


Francuski w Radiu Lublin
Lektorzy Orodka Alliance Française w Lublinie s autorami lekcji francuskiego emitowanych przez Radio Lublin w kad rod o godz 19.06. Nagrania mona pobiera ze strony Radia Lublin.


LEKCJA 14     LEKCJA 15     
W roku 2008 literackiego Nobla zdoby francuski pisarz Jean-Marie Gustave Le Clézio.Chcielibymy przybliy sylwetk tego pisarza, przeprowadzajc z nim fikcyjny wywiad. Bdzie to zarazem okazja do podsumowania wiadomoci o sposobach stawiania pyta w jzyku francuskim.

Journaliste: Jean-Marie Gustave Le Clézio, comment avez-vous appris la grande nouvelle ?
Panie Le Clezio, jak dotara do Pana ta wielka nowina? 
JMG Le Clézio : Mais, par un coup de fil de l'Académie suédoise.
Telefonicznie, zadzwonili do mnie z Akademii Szwedzkiej.

Journaliste : Que faisiez-vous alors ?
Co Pan wtedy robi ?
JMG Le Clézio : J'étais en train de lire un livre d'un écrivain suédois !
Akurat czytaem ksik szwedzkiego pisarza !

Journaliste : C'est vrai ?
Naprawd?
JMG Le Clézio : Oui, oui, ce n'est pas une blague.
Tak, tak, to nie art.

Journaliste : On ne vous voit pas beaucoup en France. Où est-ce que vous habitez ?
Nieczsto widzimy Pana we Francji. Gdzie Pan mieszka?
JMG Le Clézio : A Albuqueurque au Nouveau Mexique aux Etats -Unis. Mais je voyage beaucoup dans le monde entier. (W Albuqueurque w Nowym Meksyku, w Stanach Zjednoczonych. Ale duo jed po caym wiecie.) Je viens d'aller en Corée et dans quelques jours, je pars au Canada. (Dopiero co byem w Korei, a za kilka dni jad do Kanady.)

Journaliste : Pourquoi avez-vous choisi Albuqueurque ?
Dlaczego wybra Pan Albuquerque?
JMG Le Clézio : Vous savez, je n'aime pas du tout la fièvre du monde moderne. (Wie Pan, nie cierpi gorczki wspóczesnego wiata.) Là-bas, je ne suis pas loin du Rio Grande, il y a un grand terrain vague devant chez moi. C'est favorable à l'écriture. (Tam mam blisko do Rio Grande. Przed moim domem jest rozlegy niezamieszkany teren, co sprzyja pisaniu.)

Journaliste La France de 2008, vous la trouvez comment ?
Jak si Panu podoba Francja 2008 roku?
JMG Le Clézio : Ce qui m'étonne, c'est le pessimisme ambiant. (Zdumiewa mnie wszechobecny pesymizm.) En Corée, le niveau de vie est beaucoup moins élevé et pourtant, les gens sont nettement plus optimistes. (W Korei poziom ycia jest znacznie niszy, ale ludzie s duo wikszymi optymistami.)

Journaliste : Vous n'avez donc pas envie de vous installer en France ?
Czyli nie ma Pan ochoty zamieszka we Francji?
JMG Le Clézio : Si, si, au contraire, je pense m'installer en Bretagne où j'ai une maison.
Owszem, wprost przeciwnie, myl o osiedleniu si w Bretanii, gdzie mam dom.

Journaliste : La famille de votre mère est d'origine bretonne, n'est-ce pas ?
Rodzina Pana matki pochodzia z Bretanii, prawda?
JMG Le Clézio : Oui, mais au XVIIIe siècle, ils ont émigré à l'île Maurice.
Tak, ale w XVIII wieku wyemigrowaa na wysp Mauritius.

Journaliste : Et votre père, était-il breton, lui aussi ?
Pana ojciec te by Bretoczykiem?
JMG Le Clézio : Ah non, lui, il était britannique et il travaillait comme chirurgien en Afrique.
Nie, ojciec by Brytyjczykiem, pracowa w Afryce jako chirurg.

Journaliste : Votre dernier livre, Ritournelle de la faim, n'est-il pas comme un hommage que vous rendiez à votre mère ?
Czy Pana ostatnia powie Ritournelle de la faim nie jest czym w rodzaju hodu dla Pana matki?
JMG Le Clézio : Effectivement, j'ai choisi la fiction littéraire pour honorer ma mère. (Rzeczywicie wybraem fikcj literack, eby uhonorowa moj mam.) Cette femme admirable qui, à vingt ans, a connu la ruine et la faim, les grands chambardements de la seconde guerre mondiale et l'exil. (T wspania kobiet, która majc 20 lat poznaa zniszczenia i gód, zawirowania drugiej wojny wiatowej i wygnania.)

Journaliste : Jean-Marie Le Clézio, merci beaucoup d'avoir bien voulu répondre aux questions de nos auditeurs.
Dzikuj Panu bardzo, e zechcia Pan odpowiedzie na pytania naszych suchaczy.

Przypomnijmy sobie zatem na kilku przykadach, jak w jzyku francuskim moemy formuowa pytania.

1. Comment avez-vous appris la grande nouvelle 
Que faisiez-vous alors ?

To klasyczna metoda, uywana najczciej w jzyku pisanym. Polega ona na zastosowaniu tzw. inwersji, czyli przestawienia miejscami podmiotu w formie zaimka i orzeczenia.

2. Et votre père, était-il breton, lui aussi ?
Votre dernier livre [...] n'est-il pas comme un hommage [...] ?
Tu znajduje zastosowanie tzw. inwersja zoona, której uywamy wtedy, gdy podmiot nie wystpuje pod postaci zaimka, lecz rzeczownika lub nazwy wasnej. Pytanie formuujemy wówczas tak, jak zdanie oznajmujce, zaczynajc je od podmiotu, po czym wstawiamy orzeczenie, a po nim powtarzamy podmiot w formie odpowiedniego zaimka (votre père - il). Dodajmy, e ten sposób pytania równie jest ograniczony prawie wycznie do jzyka pisanego.

3. Où est-ce que vous habitez ?
Poniewa inwersja nie jest najwygodniejszym sposobem formuowania pyta, w mowie bardzo czsto po wyrazie pytajcym (np. Comment, Que, Où) dodajemy zwrot est-ce que. Zwrot ten nie ma wówczas znaczenia Czy, lecz tylko pozwala unikn inwersji.

4. Vous n'avez donc pas envie de vous installer en France ?
Najpopularniejsz w mowie form pytania jest tzw. pytanie intonacyjne. Zdanie pytajce wyglda podobnie, jak oznajmujce, a jedynie intonacja informuje rozmówc o tym, e jest to pytanie.

5. La France de 2008, vous la trouvez comment ?
Podobn popularnoci cieszy si take stawianie pytajnika na kocu zdania, co jest uwaane za typowe dla jzyka mówionego.

Na koniec odnotujmy jeszcze niesychanie powszechny we francuskich mediach sposób indagowanie przez dziennikarzy swoich rozmówców. Zauwamy, e autor wywiadu nie zwraca si do Jean-Marie Gustave Le Clezio per Panie Le Clezio (Monsieur Le Clézio), lecz tylko Jean-Marie Gustave Le Clezio, zachowujc przy tym form grzecznociow czasownika. To tak, jakbymy w jzyku polskim nie mówili Dzie dobry, panie Wasa, lecz Dzie dobry, Lechu Wasa...
 Site créé le 22 avril 1997
9 invités en ligne
Visiteurs: 5163097
capitale européenne de la culture - ville candidate

page rank, pagerank, link popularity, fake pagerank, monitoring stron